Предузеће ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. основано је у јануару 2004-те у Новом Саду.

Стручност, посвећеност и поузданост, били су и остали, основни квалитети који красе рад нашег предузећа.

Сам почетак рада обележила је сарадња са локалним самоуправама, пре свега, на територији Војводине (Апатин, Бела Црква, Сомбор, Панчево...). Указану шансу и поверење, оправдали смо високим квалитетом израде пројектно - техничке документације. На тај начин смо се издвојили на тржишту, препознати као сигуран и поуздан партнер.

Загарантован успех подржан је ауторитетом стручног кадра, али и употребом спeцијализованих CAD софтвера за пројектовање путева (Gavran Civil Modeller), који су тада били у почетној фази примене, како у Србији, тако и у региону. 

Квалитетно завршени послови донели су нове пословне контакте, а самим тим, растао је и број запослених.  Међу новим наручиоцима пројектне документације,  нашле су се и најреспектабилније компаније попут: ВОЈВОДИНАПУТ, СТРАБАГ, ОМВ, а затим КОРИДОРА СРБИЈЕ и Ј.П. ПУТЕВА СРБИЈЕ.

Већ 2005-те године учествујемо у изради идејног пројекта аутопута на коридуру Vц, заједно са Заводом за Урбанизам Републике Српске и сарајевским ИПСА Институтом. Као партнери предузећа А.Д. Пројект (Бањалука),  пројектујемо Западни Транзит у Бањалуци.

У периоду до 2010-те године, у готово свим локалним самоуправама Војводине, реализован је бар један од наших пројеката.

Након овог периода, наше предузеће бележи нови пословни успех израдом пројекта изградње полуаутопута (Y-крак) прва фаза - веза аутопута Е-75 и граничног прелаза Келебија, дужине 24 километара. 

Године 2014-те, први смо у Србији понудили одржива решења за примену технологије хладне рециклаже постојећих коловозних конструкција (ЦМР). Масовна примена ове технологије у Србији, почиње нашим пројектима, на шта смо нарочито поносни.

2016-те године, развили смо методологију за динамичко снимање путних појава возилом, а интеграцију свих система на возилу, урадили смо самостално. Уз помоћ предузећа CAD Solutions из Београда, развили смо софтвер за обраду и прикупљање података о путним појавама, у оквиру којег је развијен и пакет за пројектовање саобраћајне сигнализације.

Стремимо увођењу БИМ технологија у пројектовање, па иако је примена БИМ-а у инфраструктури захтеван и сложен процес, начинили смо сигурне кораке у овом смеру. Први пројекти са интегрисаним 3Д моделима постојеће и планиране инфраструктуре, већ су испоручени инвеститорима.