ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ

Предузеће за пројектовање, консалтинг и инжењеринг

20

Година пословања

2500

Успешних пројеката

20

Инжењера

4000

km

Државних путева

Sign In