ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ

Предузеће за пројектовање, консалтинг и инжењеринг

19

Година пословања

2000

Успешних пројеката

20

Инжењера

3500

km

Државних путева

Sign In