ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ

Предузеће за пројектовање, консалтинг и инжењеринг

18

Година пословања

1500

Успешних пројеката

20

Инжењера

3500

km

Државних путева

Sign In