• Израда техничке документације за потребе изградње и одржавања државних путева IА реда - укупне дужине Л~100км;
  • Израда техничке документације за потребе изградње и одржавања државних путева IБ и IIА реда - укупне дужине Л~200км;
  • Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима IА реда - укупне дужине Л~200км;
  • Израда главних пројеката саобраћајне сигнализације и опреме за државне путеве I и II реда на територији Републике Србије - преко 2000км;
  • Велики број пројеката за изградњу и одржавање површинских, кружних и денивелисаних раскрсница у градским срединама и на ванградским деоницама путева;
  • Значајан број пројеката за путне објекте и саобраћајне прикључке на државне путеве I и II реда, као и граничне прелазе;
  • Техничко упутство за означавање зона радова на одржавању државних путева у Републици Србији;
  • Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације, која се поставља у периоду зимског одржавања, на државним путевима у Републици Србији;
  • Значајан број израђених пројеката туристичке саобраћајне сигнализације.

За потпунију листу референци, будите слободни да нас контактирате.