Наш тим чине инжењери различитих профила и струка. Искуство старијих, и полет младих инжењера, рецепт је врхунских домета нашег пословања. Непрестано усавршавање и унапређивање пословних процеса и процедура, приоритет је сваког члана ВИА инжењеринг колектива, a ми се можемо похвалити да тај тим, из године у годину, континуирано расте.

У саставу наше компаније, налазе се одељења за:

  • пројектовање путева
  • пројектовање саобраћајне сигнализације
  • пројектовање хидротехничких објеката
  • пројектовање путних објеката
  • геодезију и путну информатику
  • извођење радова на грађевинским констукцијама и путним објектима (мостовима) на државним путевима