Политика квалитета ВИА инжењеринга је најузвишенији принцип и саставни део укупне пословне политике предузећа. Њене темеље подупиремо тржишно орјентисаним пословним системом, односно принципом система менаџмента квалитетом. У томе лежи и  основни задатак нашег предузећа - непрестано унапређивање квалитета свеукупног пословања, у циљу задовољења потреба и очекивања наших клијената.

Политику квалитета ВИА инжењеринга, остварујемо на следеће начине:

  • маркетингом и истраживањем тржишта, у циљу задржавања постојећих и освајања нових тржишта, а у оквиру делатности нашег предузећа;
  • израдом пројеката, реализацијом техничке контроле, надзора и осталих делатности у оквиру Виа инжењеринг компаније;
  • успешно завршеним послом на задовољство наших клијената;
  • процесним приступом и тимским радом у реализацији планираних и уговорених послова;
  • непрестаним унапређивањем квалитета услуге кроз усавршавање система менаџмента квалитетом, праћењем последњих иновативних решења у области коју заступамо и уважавањем свих закона и прописа, заслужили смо поверење клијената и конкурентску позицију на тржишту;
  • усавршавање знања и вештина запослених (семинари, обуке и курсеви, који су од значаја за њихов рад и допринос квалитету услуге);
  • уважавањем захтева свих заинтересованих страна (клијената, запослених, испоручилаца, друштва у целини).