Одељење за геодезију, бави се израдом катастарско - топографских планова свих нивоа тачности. Опремљено је најсавременијим геодетским уређајима и софтверима.