Одељење за пројектовање хидротехничких објеката, бави  се израдом пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију водовода, атмосферске и фекалне канализације. Као пратећа активност, уз пројектовање путева, улица и саобраћајних површина, стручни тим овог одељења, ангажован је на изради пројеката одводњавања, али и пратећих елемената пута као што су пропусти, дренаже и слично.