Поседујемо возило за динамичко снимање путева и путних појава. Развили смо софтвер за обраду, на овај начин, прикупљених података. Користимо јединствена и ефикасна решења за управљање подацима. На овај начин обрађени подаци, могу се унети у било који тип постојеће базе података о путној инфраструктури. 

За потребе Ј.П. Путеви Србије, израдили смо базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми за велики број државних путева, а у складу са важећом методологијом за формирање и праћење базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми на државним путевима.