Пројектовању коловозних конструкција приступамо детаљно, методолошки исправно, и у сагласности са технологијама за извођење радова, предвиђених пројектно - техничком документацијом, на основу позиција које су дефинисане детаљним техничким описима.