КОНСТРУКЦИЈЕ

Путни објекти

Одељење за путне објекте, бави се израдом пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију мостова, плочастих пропуста, потпорних зидова и сл.

Наша компанија, поседује лиценцу за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или надлежни орган аутономне покрајине, и то за пројекте грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П132Г1).

Sign In