КОНСТРУКЦИЈЕ

Путни објекти

Одељење за путне објекте, бави се израдом пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију мостова, плочастих пропуста, потпорних зидова и сл.

Наша компанија, поседује лиценце за израду техничке документације намењене објектима који  грађевинску дозволу добијају од Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, или од стране надлежног органа аутономне покрајине намењене пројектима грађевинских конструкција за путне објекте(мостове), државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П132Г1).

Sign In