КОНСТРУКЦИЈЕ

Изарда пројекта грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе и пројеката грађевинских конструкција за објекте конструктивног распона преко 50м

Одељење за путне објекте, бави се израдом пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију мостова, плочастих пропуста, потпорних зидова и сл.

Наша компанија, поседује лиценцу за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или надлежни орган аутономне покрајине, и то за пројекте грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П132Г1), као и за пројекте грађевинских конструкција за објекте конструктивног распона преко 50м (П202Г 1).

Sign In