ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА

Израда пројектно - техничке документације за изградњу и одржавање свих врста путева и улица са пратећим студијама и елаборатима.

Одељење за пројектовање путева, бави се израдом пројектно - техничке документације за изградњу и одржавање државних и локалних путева, градских саобраћајница свих нивоа сложености, површинских, кружних и денивелисаних раскрсница, као и површинских објеката (паркинзи, станице за снабдевање горивом, тргови, пешачке зоне...)

Предузеће ВИА инжењеринг поседује лиценце за израду техничке докуметације намењене објектима за које грађевинску дозволу издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно надлежни орган аутономне покрајине намењене пројектима саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131Г2)

На изради пројектно - техничке документације, ангажован је тим инжењера са богатим искуством, одговарајућим личним лиценцама и преко хиљаду реализованих пројеката до сада.

Sign In