САОБРАЋАЈ

Израда пројеката саобраћајне сигнализације, саобраћајних студија, студија изводљивости и катастра саобраћајне сигнализације.

undefined

Одељење за пројектовање саобраћајне сигнализације, бави се израдом пројектно - техничке документације постављања сталне саобраћајне сигнализације и опреме, као и градилишне саобраћајне сигнализације на државним и локалним путевима, градским саобраћајницама свих нивоа сложености, површинских, кружних и денивелисаних раскрсница, површинских објеката (паркинзи, станице за снабдевање горивом, тргови, пешачке зоне...)

undefined

Израда саобраћајних студија, студија изводљивости и катастра саобраћајне сигнализације

На изради пројеката саобраћајне сигнализације, саобраћајних студија и студија изводљивости,  ангажован је тим инжењера са великим искуством, одговарајућим личним лиценцама и референцама у изради пројеката саобраћајне сигнализације на преко две хиљаде километара државних путева.

undefined

Предузеће ВИА инжењеринг, поседује лиценце за израду техничке докуметације намењене објектима за које грађевинску дозволу издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, или надлежни орган аутономне покрајине намењене пројектима саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131С1).

Sign In