САОБРАЋАЈ

Израда пројеката саобраћајне сигнализације, саобраћајних студија, студија изводљивости и катастра саобраћајне сигнализације.

Одељење за пројектовање саобраћајне сигнализације, бави се израдом пројектно техничке документације постављања сталне саобраћајне сигнализације и опреме, као и градилишне саобраћајне сигнализације на државним и локалним путевима, градским саобраћајницама свих нивоа сложености, површинских, кружних и денивелисаних раскрсница, површинских објеката (паркинзи, станице за снабдевање горивом, тргови, пешачке зоне...).

Израда саобраћајних студија, студија изводљивости и катастра саобраћајне сигнализације

На изради пројеката саобраћајне сигнализације, саобраћајних студија и студија изводљивости,  ангажован је тим инжењера са великим искуством, одговарајућим личним лиценцама и референцама у изради пројеката саобраћајне сигнализације на преко две хиљаде километара државних путева.

Предузеће ВИА инжењеринг, поседује лиценцу за израду техничке докуметације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно надлежни орган аутономне покрајине, и то за пројекте саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131С1).

Sign In